Inom konstens ramar finns det många olika genrer och det är dessa som med ett annat namn kan sägas gå under konstarter. Nu är kanske just ordet konstarter något som är ännu bredare att debattera än just genrer inom konsten. I vilket fall finns det många olika sorter och för den som är intresserad är det bara att välja den som passar bäst. När de vanligaste konstarter som finns ska definieras kommer denna lista fortfarande att bli ganska så lång och omfattande. Här kommer några av de som är de allra vanligaste konstarterna.

Bildkonst kanske då är det första som du tänker på, då konst i det allmänna perspektivet för det mesta handlar om en tavla på väggen. Inom denna gren ingår dock massor av olika saker. Här finner du grafik, målningar, fotokonst, videokonst och digital konst för att bara nämna lite av det som just ordet bildkonst innefattar.

Arkitektur är en annan av allakonstarter  sorter som du kanske inte riktigt räknade in här. Dock är arkitektur helt klart en konstform vilket du mycket väl kan se både invändigt och utvändigt på många olika byggnader. Här kanske detta är en av de konstarter som har utvecklats mest med dagens moderna teknologi. Från att vara handtecknade konstruktionsritningar skapas idag de moderna arkitekturiska byggnaderna med hjälp av digital konst.

Även skulpturer är en av alla konstarter som finns

En av de allra största konstarter du kan finna kanske är just skulpturer. Då ses det mycket till alla de gamla skulpturer som det talas mycket om att bevara och rädda från olika föroreningar. Kanske finns de störst konstverken just här eller så är de på ett helt annat plan. Nu är det också så att alla har olika tycke och smak. En del gillar graffiti, medan andra gillar sågade trägubbar. Detta vara bara en liten del av alla konstarter som finns.