I Sverige finns det idag många olika grupper och föreningar inom alla typer av intressen och aktiviteter. Så är det även inom konstens ramar och ibland är det till och med så att ramarna suddas ut. Det är i det fallet det talas om gatukonst som egentligen inte har några ramar från början. Streetexpressions från Linköping är en av de mest kända grupperna inom svensk gatukonst. Här handlar det om en grupp av sex personer som har gått tillsammans och intar olika ateljéer med olika mellanrum för att visa upp och sälja sin konst. Just gatukonst är något som har blivit mycket populärt och ökar hela tiden i värde hos många samlare.

Nu är det så att Streetexpressions inte bara har sitt fokus på gatukonst även om det är det mest påtalastreetexpressionsnde som denna grupp är känd för. Sedan deras start redan 2010 har denna grupp varit verksam inom många olika genrer som konst, måleri, dans och musik. Själva namnet Streetexpressions skapades i syftet för utställningar, men blev sedemera då gruppens egna namn. Idag är Streetexpressions ett välkänt namn hos alla som beundrar professionell gatukonst som uttrycker känslor och upplevelser som bara kan finnas på gatunivå.

Finns det flera grupper som Streetexpressions?

Numera finns det många olika grupper som sysslar med olika typer av konst som har satt ett namn på sig själva. Naturligtvis finns det även många som också sysslar med gatukonst. Dock är det få av dessa som kommit upp i samma nivå som Streetexpressions från Linköping. För att hitta liknande grupper av samma kvalitet får du därför söka dig ut på den internationella marknaden, där du kommer att hitta många grupper som har samma professionella kunskaper att gripa tag i betraktaren. När det gäller Streetexpressions är det inte bara konst i gallerier och utställningar som gäller utan här har de även anlitats till att dekorera gångtunnlar och hippiebussar för att bara ta några få exempel.